Chữ nổi mica, đèn led, hộp đèn, nhà ATM…

SAM_0678
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAM_0673
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SP_A0021